Visitor Counter

Danas: 241
Jučer: 243
svi posjetitelji: 511115

Új Magyarország


1956


Pravila korištenja


Pravila korištenja usluga Gradske knjižnice „Chernel Kálmán“

Gradska knjižnica Chernel Kálmán je javna knjižnica i njenim se uslugama može koristiti bilo tko tko se registrira i prihvati pravila korištenja usluga knjižnice. Korisnicima mogu postati članovi i posjetioci knjižnice. Usluge ove ustanove mogu se koristiti u stalno radno vrijeme ove ustanove.

 Usluge koje se mogu koristiti bez plaćanja naknade (sa besplatnom ulaznicom za posjet knjižnice):

 • Posjet knjižnici
 • Korištenje raznih jedinica prikupljene građe u prostorima knjižnice (izuzev zavičajnu zbirku, koja se koristi s iskaznicom za znanstvene istraživače)
 • Korištenje kataloga knjižnice
 • Slušanje glazbe
 • Čitanje časopisa
 • Izučavanje u prostorima knjižnice odredbi, podnesaka i rješenja lokalne samouprave

Usluge uz plaćanje naknade:

 • Posuđivanje dokumenata (knjige, časopisi, glazbene note, zemljopisne karte, gramofonske ploče, kazete, dijafilmovi, CD, DVD, CDR, Video)
 • Međuknjižnička posudba
 • Pretraživanje literature
 • Uporaba internetskih usluga
 • Printanje
 • Skeniranje
 • Zapisivanje CD, DVD medija
 • Slanje i primanje FAX-a
 • Fotokopiranje

Upis u knjižnicu

Članske iskaznice naši korisnici stječu uz predočavanje osobne iskaznice ili putovnice, i iskaznice o prebivalištu.

Djeca mlađa od 14 godina pravo na upis u knjižnicu stječu posjedovanjem potpisane izjave o jamčevini.

Svagdanji iznos članarine se određuje prema aktualnom cjeniku članarine.

Ne naplaćuje se članarina pri upisu osobe mlađe od 16 godina i starije od 70 godina.

Naša knjižnica pruža popust od 50% hendikepiranim osobama, umirovljenicima i učenicima koji imaju više od 16 godina.

Prilikom upisa u knjižnicu korisnik potpisuje izjavu o pristupnju, u kojoj su navedene obveze korisnika prema knjižnici.

Sukladno Zakonu LXIII.iz 1992.g. o zaštiti podataka, knjižnica se pridržava propisa o zaštiti osobnih podataka.

Korisnik ima obvezu prijavljivanja promjene osobnih podataka.

Članska godina traje godinu dana od dana upisa u knjižnicu, narednom uplatom članarine ona se aktivizira.

 

Posudba

Posudba se vrši važećom iskaznicom koja je izdana na ime njezinog korisnika.

Odjednom je moguće posuditi 10 dokumenata (bez dopunskog članstva) na rok od 3 tjedna. Ako nema predbilježbe na posuđene dokumente, na zamolbu - osobno, putem telefona ili maila – korisnika knjižnice, nakon isteka posudbe u dva navrata moguće je produženje posudbu.

Ako korisnik ne traži produživanje posudbe i ako posuđene dokumente ne vrati na određeni rok, nakon 60 dana od isteka roka za posuđivanje poslat ćemo, s potvrdom o primitku pošiljke, obavijest o vraćanju knjige, uz cjenikom propisanu naplatu zakasnine.

Posudba CD, DVD, Video je moguća uz odgovarajuće dopunsko članstvo: 3 kom po pojedinačnom članstvu na vremenski rok od 1 tjedna. U ovom slučaju nije moguće produživanje posudbe. Ovdje, po isteku roka za posudbu, ne šaljemo obavijest o vraćanju knjige, zakasnina se naplaćuje po vraćanju posuđene građe.

Naplata izgubljenih ili oštećenih posuđenih dokumenata vrši se u visini vrijednosti knjižničnog fonda, izračun vidjeti u prilogu br.3.

Posudba dokumenata iz priručne zbirke vrši se u neradno vrijeme knjižnice uz naplatu usluge.

Naručivanje dokumenta (rezervacija)

Naručivanje traženog dokumenta koji je u posudbi moguće je osobno, putem telefona ili maila.

Međuknjižnična posudba

Na ovaj način osiguravamo našim članovima dokumente kojih nema u našem knjižničnom fondu. Poštanske troškove trebat će snositi zainteresirana osoba.

Korištenje računalne opreme

Korištenje računalne opreme je moguće uz pridržavanje propisa iz Pravilnika o korištenju računala.

Garderoba

Korisnici obavezno trebaju koristiti garderobu knjižnice (taške, kaputi). Vaše dragocjene predmete možete zaključati u ormariće koji se nalaze u auli, ili ćemo ih preuzeti na osobno čuvanje.

Obveze korisnika knjižnice

Korisnici su obavezni u knjižnicama ponašati se u skladu s normama socijalno-relevantnog ponašanja: nemaju pravo na bilo koji način ometati rad i studijski rad ostalih članova, posjetitelja. U knjižničnim prostorima za čitanje zabranjeno je konzumirati hranu, piće, odnosno u cijelom prostoru knjižnice izazivati buku i trčkarati.

S ciljem zaštite naših dokumenata i sredstava molimo cijenjene korisnike da prilikom posjeta knjižnici budu njegovani i čisti.

Ustanova uz temeljno proučavanje svih relevantnih okolnosti korisniku može ograničiti pravo na korištenje. Privremeno ili trajno zabranit ćemo pristup našoj ustanovi licima koja svojom pojavom ili ponašanjem ometaju druge u namjenskom korištenju knjižnice. Ista se odredba odnosi na lica koja su uhvaćena na djelu s namjerom nanošenja štete ili otuđenja jedinica knjižničnog fonda. Prema potrebi, knjižnica od istog lica može zatražiti odštetu.

Svoje primjedbe vezane uz pružene usluge članovi mogu unijeti u „Knjigu korisnika”, odnosno osobno upravitelju knjižnice ili ustanovi u čiju nadležnost ona spada.

Izmjenu Pravila korištenja usluga Gradske knjižnice mogu predložiti i korisnici knjižnice.

 

U Kőszeg-u, 2-og siječnja 2012.

Lajos Tiborné
upravitelj knjižnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.privitak

 

 

Radno vrijeme:

Odjel za odrasle

 

Ponedjeljak neradni dan

Utorak 8.30-17.30 (ljeti do 17.00)

Srijeda 8.30-17.30 (ljeti do 17.00)

Četvrtak 8.30-19.00 (ljeti do 17.00)

Petak 8.30-17.30 (ljeti do 17.00)

Subota 8.30-13.00 (ljeti do 12.00)

 

 

 

Odjel za djecu

 

Ponedjeljak neradni dan

Utorak 13.00 -17.00 (ljeti do 17.00)

Srijeda 13.00 -17.00 (ljeti isto)

Četvrtak 13.00 -17.00 (ljeti isto)

Petak 13.00 -17.00 (ljeti isto)

Subota 8.30-12.00 (ljeti neradni dan)

 

 

Vrijeme ljetnog raspusta: od završetka do početka nastavne godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. privitak

 

CJENIK GRADSKE KNJIŽNICE CHERNEL KÁLMÁN DÍJSZABÁSA

od 1-og siječnja 2012.g.

 

Iznos članarina pri upisu u knjižnicu

 

- radno aktivnim građanima i osobama starijim od 16 god.

1600 Ft/

god.

- učenicima starijim od 16.g. (50%)

800 Ft/ god.

- studentima visokoškolskih ustanova uz predočavanje punovažne školske iskaznice (50%)

800 Ft/ god.

 

 

- Hendikepiranim osobama (50%, uz predočavanje punovažne iskaznice) 800 Ft/ god.

 

- umirovljenicima mlađim od 70.g.

800 Ft/ god.

 

 

Iskaznica za posjetioce (ispostavljena na ime) besplatna

Iskaznica za znanstvene istraživače (bez prava na posuđivanje)

250 Ft/dan

 

Cijena izgubljene iskaznice 100 Ft/kom

 

Dopunske usluge

Članstvo u klubu CD-a

1000 Ft/ mj.

Članstvo u klubu DVD-a

1000 Ft/ mj.

Članstvo u klubu Video-a Dopunska iskaznica za korištenje priručne zbirke i (tvrdo) ukoričenih godišnjaka časopisa koji se inače ne mogu dati na posudbu izvan knjižnice, u vlastitom domu, u vremenskom periodu: od zatvaranja - do otvaranja knjižnice

200 Ft/naslov

Zakasnine za kasno vraćenu građu (izuzev jedinice građe koje se koriste uz dopunsko članstvo)

Odjel za odrasle 10 Ft/kalendarski dan/dokumentarna jedinica

Odjel za djecu 5 Ft/kalendarski dan/dokumentarna jedinica

Obavijest o vraćanju knjige 60 dana nakon isteka roka za posuđivanje s potvrdom o primitku pošiljke, čiji su troškovi kako slijedi:

5 Ft(za djecu), odnosno 10 Ft(za odrasle) dan/ jedinica građe + 500 Ft administracijska naknada

 

Zakasnine za jedinice građe koje se koriste uz dopunsko članstvo

160 Ft/kalendarski dan/jedinica građe

 

Naplaćivanje izgubljenih ili oštećenih

dokumenata u skladu sa pravilima korištenja usluga knjižnice, vidi: 3.privitak

 

Fotokopiranje

Format stranice:A/4 20 Ft/stranica

Format stranice:A/3-as 40 Ft/stranica

Pretraživanje literature

- osnovna naknada 1000 Ft (1 kom A/4 stranica)

- svaka naredna stranica 200 Ft/stranica

 

Međuknjižnička posudba prema cjeniku Pošte do 500 g 600 Ft/ dokument

više od 500 g 900 Ft/ dokument

Obavijest o traženoj knjizi u okviru međuknjižničke posudbe:

- sa fiksnog telefona 50 Ft/poziv

- na mobilni telefon 100 Ft/poziv

 

 

Ispis (digitalni tisak) iz baze podataka uz upotrebu računala

- crno-bijelo 50 Ft/ stranica

- u boji 100 Ft/ stranica

- ispis slike (crno-bijelo) 100 Ft/ stranica

- ispis slike (u boji) 200 Ft/ stranica

- skeniranje 100 Ft/ stranica

- zapisivanje CD, DVD medija 500 Ft/ kom

 

Korištenje Telefax uređaja

- primanje 50 Ft/ stranica

- slanje: u području pozivnog broja 94 200 Ft/ stranica

van granica ovog područja 300 Ft/ stranica

u inozemstvo

prema tarifnom modelu određene zone

1-9- te 400 Ft/ stranica

10-ta 600 Ft/ stranica

11- ta 1250 Ft/ stranica

 

Korištenje računalne opreme, pristup Internet-u

 

- učlanjenim korisnicima 100 Ft/sat

Pretplata koja uključuje 10 pristupa 800 Ft/kom

- neučlanjenim korisnicima 200 Ft/pola sata, 300 Ft/ sat

 

 

3.privitak

 

 

 

Određivanje vrijednosti knjižničnog fonda

 

 

 

Datum izdavanja dokumenta, odnosno njegova cijena Primijenjeni množitelj

 

izdano 1999.g. ili kasnije 1-2

izdano 1998.g. ili ranije

više od 501 forint-i 3-4

između 401 i 500 forint-i 5-6

između 301 i 400 forint-i 7-8

između 201 i 300 forint-i 9-10

između 101 i 200 forint-i 11-14

manje od 100 forint-i 15-30

 

Način izračuna: množenjem nabavne cijene dokumenta i primjenjivog množitelja dolazimo do iznosa koji treba platiti.

Odabir između odgovarajućeg množitelja od dva ili više navedenih množitelja za pojedine stavke ovisi od niže navedenog:

 

 • Ima li drugih primjeraka ovog djela?

 • Ima li u sadašnje vrijeme novih tiskanih izdanja?

 • Radi li se o dokumentu koji traže i drugi članovi?

 

U slučaju posebnih dokumenata ili onih koji se teško nabavljaju knjižnica može zahtijevati povrat troškova za izradu tiska i ukoričavanje/uvez izgubljenog dokumenta. U ovom slučaju ustanova u okviru međuknjižničke posudbe od druge knjižnice naručuje tisak dokumenta a kod knjigovežnice u knjižnici „Berzsenyi Dániel” ukoričavanje istog.

 

 

Privitak br.4.

 

Pravilnik korištenja računalne opreme eMagyarország

 

 

 

Cijenjeni Posjetioče!

Niže se navode uvjeti korištenja računalne opreme:

 

 • Korištenje uređaja je omogućeno samo za upisane članove, za osobe koje raspolažu važećom iskaznicom. Djeca mlađa od 14 godina imaju pristup isključivo uz pratnju odrasle osobe (starije od 18 godina).

 • Osoba koja udovoljava gore navedenim uvjetima, Internet uslugom se može koristiti u radno vrijeme knjižnice. Naknada za korištenje za naše korisnike koji raspolažu sa iskaznicom: 100 Ft/za svaki započeti sat, a ostalim korisnicima 200 Ft/pola sata, ili 300 Ft/sat.

 • Predbilježba za korištenje računala na određeno vrijeme je moguća kod knjižničara, isto od njih treba tražiti multimedijske dokumente odabrane prema katalogu.

 • Molimo Vas popunite obrazac za evidentiranje podataka koje se nalazi na informativnom pultu, što isto predstavlja preduvjet za korištenje usluga.

 • U radu s računalom svakom prigodom možete provesti sat vremena, a i dulje vrijeme, ukoliko nema rezervacije za korištenje računala.

 • Za računalom istovremeno mogu sjediti dvojica korisnika.

 • Pri korištenju interneta pridržavajte se propisa iz Netikett (www.manta.hu)-a.

 • Molimo Vas za vrijeme korištenja ovom uslugom pridržavati se etičkih normi i pravila dobrog ponašanja (posjet web stranicama nepristojnih i neprihvatljivih sadržaja, bučne reakcije itd.). U protivnom bit ćemo prinuđeni privremeno otkazati pružane usluge.

 • Druga lica također imaju pristup podacima koje ste pohranili, stoga ne preuzimamo odgovornost za gubitak podataka.

 • Naše usluge: crno-bijeli tisak: 50 Ft/stranica, u boji: 100 Ft/stranica, a zapisivanje CD medija 500 Ft po disku, scaniranje: 100 Ft/stranica.

 • Ako tražite usluge tiska, scaniranja i zapisivanje CD medija, zatražite pomoć knjižničara.

 • Z a b r a nj e n o je postavljati na kompjuter sadržaje donesene ili downloadovane sa Interneta, izuzev ako je ovaj sadržaj neophodan za Vaš rad.

 • Primjenjuju se isključivo diskovi slobodni od virusa.

 • Vaš Notebook, odnosno laptop ne smijete spajati na internet, no možete ga koristiti kao radno sredstvo, i na njemu pohranjivati podatke.

 • Molim Vas ne isključujte računalo kojim ste se koristili.

 • U slučaju povrede propisa i eventualnog narušavanje reda bit ćemo prinuđeni privremeno otkazati pružane usluge.

 • Zbog hotimično nanesene štete na uređajima i alatima trebat ćete snositi materijalnu odgovornost.