Szabályzat

A kőszegi Chernel Kálmán Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki regisztráltatja magát és a könyvtárhasználati szabályzatot elfogadja. A használók lehetnek könyvtári tagok és könyvtárlátogatók. Az intézmény szolgáltatásai a mindenkor érvényes nyitvatartási időben vehetők igénybe. (1.sz.melléklet)

 

Térítés nélkül ( ingyenes könyvtári látogatójeggyel) igénybe vehető szolgáltatások:

 • könyvtárlátogatás 
 • különböző gyűjteményrészek helyben használata ( kivéve a helyismereti gyűjtemény, amely kutatójeggyel használható) 
 •  a könyvtár katalógusának használata 
 • folyóirat olvasás 
 • önkormányzati rendeletek, előterjesztések, határozatok helyben tanulmányozása 

 

Térítéses szolgáltatásaink :

 • dokumentum kölcsönzés ( könyv, folyóirat, kotta, térkép, hanglemez, kazetta, diafilm, CD, DVD, CDR, Video)
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • irodalomkutatás
 • internethasználat
 • nyomtatás
 • szkennelés
 • CD, DVD-írás
 • FAX küldés-fogadás
 • fénymásolás

 

Beiratkozás

Olvasójegyet használóink személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel és lakcímkártyával válthatnak.
14 év alatti gyermekek csak 18 év feletti jótállói nyilatkozat aláírása után iratkozhatnak be.
A mindenkori beiratkozási díjat az aktuális díjszabás tartalmazza.
Nem kell beiratkozási díjat fizetni a 16 év alatti és 70 év feletti személy beiratkozásakor.
Könyvtárunk 50 %-os kedvezményt nyújt a fogyatékkal élőknek, nyugdíjasoknak, és a 16 év feletti diákoknak.
A beiratkozás alkalmával az olvasó aláírja a belépési nyilatkozatot, amely feltünteti a használó kötelezettségeit a könyvtárral szemben.
A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó 1992. évi LXIII. adatvédelmi törvény szerint gondoskodik.
A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó kötelesbejelenteni a könyvtárnak.
A tagság érvényessége a beiratkozástól számított egy évre szól, megújítása a tagdíj befizetésével történik.

 

Kölcsönzés

A kölcsönzés a saját névre szóló érvényes olvasójeggyel történik.
A könyvtárból 10 (kiegészítő tagság nélküli) dokumentum kölcsönözhető ki alkalmanként: a könyvek, hangoskönyvek, diafilmek 3 hétre, a folyóiratok 1 hétre. Amennyiben nincs előjegyzés a kikölcsönzött dokumentumokra, a könyvtárhasználó személyes, telefonos, vagy e-mailes kérésére kétszer meghosszabbítjuk a lejárat idejét.
Ha a használó nem kéri  a hosszabbítást és a megadott határidőre nem hozza vissza a kikölcsönzött dokumentumokat, akkor a kölcsönzési idő lejárta után 60 nappal tértivevényes  felszólítót küldünk és késedelmi díjat számolunk fel, melynek mértékét szintén a díjszabás tartalmazza.
A CD, DVD, Video a megfelelő kiegészítő tagsággal kölcsönözhető tagságonként 3 darab 1 hét időtartamra. Itt nincs hosszabbítási lehetőség.
E dokumentumok kölcsönzésének lejártakor nem küldünk felszólítót, a visszahozatalkor kell megtéríteni a késedelmi díjat.
A kikölcsönzött dokumentum elvesztésekor, rongálásakor a gyűjteményi értéknek megfelelő összeget kell téríteni, melynek kiszámítását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
A kézikönyvtári dokumentumok kölcsönzése a könyvtár zárva tartásának idejére történik térítés ellenében.

 

Előjegyzés

A kölcsönzésben lévő keresett dokumentum előjegyezhető személyesen, telefonon vagy e-mailen is.

 
Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk tagjainknak azokat a dokumentumokat, amelyek nem találhatók meg a könyvtár állományában.
Az igénylőnek a postaköltséget kell megtéríteni.
 

Számítógép használat

A számítógép használatát a számítógépeknél található számítógéphasználati szabályzat tartalmazza.
 

Ruhatár

Könyvtárhasználóinknak kötelező a ruhatár használata ( táskák,  kabátok). Értékeiket elhelyezhetik az előtérben található zárható szekrényekben is, vagy személyes megőrzésre átvesszük.

 

A könyvtárhasználók kötelezettségei

A használók kötelesek a könyvtárakban általában elvárható viselkedést tanúsítani, a többi olvasó, látogató művelődését, munkáját nem zavarhatják meg. A könyvtár olvasói tereiben tilos étkezni, italt fogyasztani, továbbá a könyvtár egész épületében hangoskodni, futkározni. 

Eszközeink és dokumentumaink védelme érdekében kérjük könyvtárhasználóinkat a könyvtárhoz illő ápolt, tiszta megjelenésre.

Az intézmény minden lényeges körülmény megvizsgálása mellett korlátozhatja a használati jogot. Időlegesen vagy véglegesen kizárjuk az intézményből azt a látogatót, aki megjelenésével, vagy viselkedésével zavar másokat a könyvtár rendeltetésszerű használatában. Ugyanezen rendelkezés vonatkozik a szándékos károkozáson, vagy a könyvtári tulajdon eltulajdonításán tetten ért személyre, szükség esetén ilyenkor kártérítési igénnyel léphet  fel vele szemben a könyvtár.

Az olvasók a szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeiket jelezhetik az „Olvasók könyvé”-ben és személyesen a könyvtár igazgatójának vagy az intézmény fenntartójának.

Jelen könyvtárhasználati szabályzat módosítását a használók is kezdeményezhetik.

 Kőszeg, 2012. január 2.

 

                 Lajos Tiborné
           igazgató