Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad rövid tájékoztatást az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete) GDPR és a hazai jogszabálynak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően.

Adatkezelő:

Chernel Kálmán Városi Könyvtár, 9730 Kőszeg, Várkör 35-37.

1. Hogyan kerülnek kezelésünkbe az Ön személyes adatai?

Az Ön személyes adatai közül, amennyiben regisztrál/beiratkozik a könyvtárba, feltétlenül szükséges megadni a következőket:

név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állandó lakcím, ideiglenes lakcím, személyi igazolvány száma.

További személyes adatokat is megadhat: kedvezményre jogosító személyes adatok: pl.: diákigazolvány szám, nyugdíjas igazolvány száma, e-mail cím, telefonszám. Mindezeket számítógépes rendszerünkben tároljuk.
 

2. Hogyan használjuk fel az Ön által megadott adatokat?
Az Ön által megadott személyes adatokra azért van szükségünk, hogy a könyvtárunk által nyújtott szolgáltatásokat az Ön számára biztosítani tudjuk. Ezen felül - amennyiben a lehetőséggel élni kíván - email címét arra is felhasználjuk, hogy Önnek időszakosan elektronikus hírleveleket küldjünk.
Személyes adatai és könyvtári szolgáltatás-használati szokásai alapján nem végzünk személyes profilalkotást. Statisztikai elemzéseket készítünk alapszolgáltatásainkhoz kapcsolódóan (mint például adott időszakban legnépszerűbb kölcsönözött könyveink listája), de ezen statisztikák készítése minden esetben anonimizált, azokhoz személyes adatokat nem használunk fel.
Az adatok kezelésének a jogalapja egyrészt a szerződésen alapuló jogviszony (beiratkozás esetén), másrészt az Ön hozzájárulása (internetes regisztráció, hírlevél fogadása).
 

3. Adattovábbítás, adatfeldolgozás
Szolgáltatásaink minél hatékonyabb biztosítása érdekében Adatfeldolgozót veszünk igénybe a GDRP 28. cikke és az Info tv. 10. §-a alapján.
Adatfeldolgozónk:
Netlib Kft., 1148 Bp., Örs vezér tere 1., Adószám: 13162979-2-42, Cégjegyzék szám: 01-09-721741
Szerződések révén biztosítjuk, hogy a szolgáltató az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel a személyes adatokat és magas adatvédelmi szintet biztosítson.
Személyes adatot más személynek vagy szervezetnek nem továbbítunk, kivéve jogszabályi kötelezettség esetén.
 

4. Meddig őrizzük személyes adatait?
Személyes adatait a beiratkozástól/regisztrációtól számított 9 évig tároljuk. Kivételt képeznek ez alól, amelyeket törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni, például a szigorú számadású bizonylatokat. A kötelező adatkezelésről a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontja rendelkezik.

 

5. Süti

A portál/weboldal nem használ sem marketing célú, sem adatgyűjtő, sem egyéb opcionális sütiket. Kizárólag a bejelentkezés során nélkülözhetetlen un. munkamenet-azonosító technikai információt (phpsession id-t) használ, amely a kijelentkezés után azonnal elavul.

 

6. Jogorvoslat

Személyes adatai kezelésére vonatkozóan Önt a következő jogok illetik meg:

• adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni,

• a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kiegészítését kérni,

• személyes adatainak törlését kérni (amennyiben nincsenek kötelezettségei könyvtárunk felé, mint például kölcsönzésből vissza nem hozott könyvek),

• kérheti az adatkezelés korlátozását,

• az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában tőlünk kikérni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére,

• az adatkezelés ellen tiltakozni,

• a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonását kérni,

• a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes.

Amennyiben további, részletesebb tájékoztatást szeretne kapni személyes adatainak kezeléséről, kérjük, forduljon hozzánk kérdéseivel a következő email címen: chernel@vk-koszeg.bibl.hu