Küldetésnyilatkozat

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár
küldetésnyilatkozata

Intézményünk célja – „nyilvános települési könyvtár” besorolásából adódóan – a településen és környékén élő jelenlegi és lehetséges könyvtárhasználók dokumentumokhoz és információkhoz való szabad hozzáférésének biztosítása, hagyományos és elektronikus szolgáltatások formájában, helyben, illetve szükség esetén más könyvtárakkal vagy intézményekkel történő együttműködés segítségével.

Az intézmény alapító okirata szerinti feladata:
„Teljes körű, középszintű települési könyvtári ellátást nyújt, általános gyűjtőkörű gyűjteményszervezéssel és a helyi igényekhez igazodó differenciált dokumentum-és információs szolgáltatásokkal.
Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum-és információcserében.”

Közreműködik az általános művelődési igények fejlesztésében és kielégítésében, az általános műveltség terjesztésében és gyarapításában, valamint a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében.

Kőszeg és vonzáskörzete tizennégy községének lakosságát szolgáló közművelődési intézmény, de szolgáltatásait más magyar, sőt külföldi állampolgár is igénybe veheti.

Kőszeg és a városkörnyék helyismereti és helytörténeti dokumentációs központja.